dotquy.com.vn

CEA trong vòng 15 ngày sau đột quỵ não/cơn thiếu máu não thoáng qua có thể được thực hiện với nguy cơ đột quỵ liên quan đến thủ thuật < 3,5%. CAS trong vòng 15 ngày sau đột quỵ não/cơn thiếu máu não thoáng qua có thể được thực hiện với nguy cơ đột quỵ liên quan đến thủ thuật 4,8%. Các nguy cơ liên quan đến thủ thuật tương tự xảy ra sau CEA và CAS khi được thực hiện sớm trong vòng 0-7 ngày sau đột

CEA trong vòng 15 ngày sau đột quỵ não/cơn thiếu máu não thoáng qua có thể được thực hiện với nguy cơ đột quỵ liên quan đến thủ thuật < 3,5%. CAS trong vòng 15 ngày sau đột quỵ não/cơn thiếu máu não thoáng qua có thể được thực hiện với nguy cơ đột quỵ liên quan đến thủ thuật 4,8%. Các nguy cơ liên quan đến thủ thuật tương tự xảy ra sau CEA và CAS khi được thực hiện sớm trong vòng 0-7 ngày sau đột


CẬP NHẬT CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG NHỒI MÁU NÃO CẤPCreate AccountLog In Your Account