dotquy.com.vn

Hiệp hội THA Châu Âu (ESH) và Hiệp hội Tim mạch Châu Âu (ESC) vừa ban hành khuyến cáo mới về xử trí THA. Mọi bệnh nhân đều cần được điều trị để đạt mục tiêu HA tâm thu dưới 140 mmHg, trừ trường hợp bệnh nhân tiểu đường (mục tiêu HA tâm trương < 85 mmHg) và người < 80 tuổi (mục tiêu HA tâm thu từ 140-150 mmHg, có thể hạ xuống dưới mức 140 mmHg nếu bệnh nhân khoẻ mạnh).

Hiệp hội THA Châu Âu (ESH) và Hiệp hội Tim mạch Châu Âu (ESC) vừa ban hành khuyến cáo mới về xử trí THA. Mọi bệnh nhân đều cần được điều trị để đạt mục tiêu HA tâm thu dưới 140 mmHg, trừ trường hợp bệnh nhân tiểu đường (mục tiêu HA tâm trương < 85 mmHg) và người < 80 tuổi (mục tiêu HA tâm thu từ 140-150 mmHg, có thể hạ xuống dưới mức 140 mmHg nếu bệnh nhân khoẻ mạnh).Create AccountLog In Your Account